Lymfmassage

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen. Massagen består av strykningar i lymfflödets riktning, djupandningar, pumpningar, cirklar, lätta vibrationer och några djupare grepp för att lösa upp eventuella stopp och fibroser och som ökar transporten av lymfvätska och stimulerar aktiviteten i lymfsystemet. Lymfmassage är en av de viktigaste metoderna för fysisk minskning av svullnad.

Lymfmassage är bra för alla och passar alla, men är speciellt bra för personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom, och man brukar känna sig allmänt lätt i kroppen efter en behandling.

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulation. Det tillhör kroppens immunförsvar och fungerar både som avlopp och reningsverk. Det är ett eget system som går parallellt med venerna. Vid nyckelbensgropen sammankopplas den med blodcirkulationen där den tömmer lymfvätska och slaggprodukter för vidare transport till njurar för att sedan utsöndras via urinen.