Bindvävsmassage

Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster.

Det är en rehabiliterande massagemetod som används vid många olika tillstånd/sjukdomar och är en mycket effektiv behandling som ökar blodgenomströmningen, frisätter slaggprodukter och sänker nervspänningen i kroppen.Långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärttillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symptom är bindvävsmassage en beprövad metod som påverkar både nervsystemet och blodcirkulationen på ett kraftfullt sätt.

Behandlingen påverkar nervsystemet genom drag i bindväven men är inte smärtsam, utan snarare tvärtom, rätt så skön att få!